Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Działalność naukowa

Lp

Forma udziału

Opis projektu

Rok

Jednostka

1

Wykonawca

Projekt badawczy Nr 8 T10B 047 21: „Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej systemów ogrzewczych zasilanych wodą geotermalną o średniej i niskiej entalpii”

 

2004

Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Szczecińska, zakończony 30.06.2004r.

2

Główny Wykonawca projektu badawczego
promotorskiego

Projekt badawczy promotorski Nr 3 T10B 0132: „Modelowanie wymiany ciepła w gruntowym akumulatorze ciepła zasilanym energią z kolektorów słonecznych”

 

2006

Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Szczecińska, zakończony 04.04.2006r.

3

Wykonawca

Projekt badawczy Nr 4 T10B 006 25: „Całościowa, energetyczno-ekologiczna analiza porównawcza elektrowni jądrowej i siłowni wiatrowej”

 

2006

Wydział Mechaniczny, Politechnika Szczecińska, zakończony 06.11.2006r.

4

Wykonawca

Projekt badawczy Nr 4 T10B 026 25: „Ocena efektywności energetycznej elektrowni i elektrociepłowni binarnej wykorzystującej wody geotermalne o średniej entalpii”

 

2006

 

Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Szczecińska, zakończony 26.11.2006r.

5

Wykonawca

Projekt badawczy Nr 3 T10B 075 27: „Charakterystyki cieplno-przepływowe współpracy odbiorników ciepła z geotermicznymi wymiennikami ciepła”

 

2007

Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Szczecińska, zakończony 18.11.2007r.

6

Wykonawca

Projekt badawczy rozwojowy nr R06 0020 06: „Projekt, budowa i wstępna faza testów elektrociepłowni małej mocy z czynnikiem organicznym zasilanej biomasą”

 

2010-2011

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, projekt w realizacji, termin zakończenia – 2012r.

7

Wykonawca

Projekt badawczy Nr: N N513 324840: „Poprawa efektywności pracy hybrydowych układów turbin gazowych i ogniw paliwowych poprzez zastosowanie nowych rozwiązań sprzężeń cieplnych z siłownią organiczną”

 

2011

Katedra Techniki Cieplnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, zakwalifikowany do finansowania

8

Kierownik

umowa nr 4584/B/T02/2011/40

do wniosku nr: N N512 458440,: „Analiza możliwości efektywniejszego wykorzystania energii odpadowego nośnika ciepła zasilającego adsorpcyjną pompę ciepła

 

2011-2014

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, finansowany