Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Spis publikacji

l.p.

Autorzy publikacji

Tytuł publikacji

Rok

Pozostałe dane bibliograficzne

1

Zwarycz K.

Modelowanie procesu wymiany ciepła w gruntowym zasobniku ciepła

2001

22 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra 2001, Tom: Budownictwo i Inżynieria Środowiska, str. 147-154 (praca wyróżniona)

2

Nowak W., Szaflik W., Zwarycz K.

Modelowanie procesu wymiany ciepła w gruntowym zasobniku ciepła

2001

XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Politechnika Śląska ITC oraz PAN KTiS, Gliwice-Szczyrk 2001, Tom I, str. 475-482

3

Nowak W., Zwarycz K.

The effect of thermal power of the heat receivers connected in series to the distribution network upon the geothermal heat plant operation

2001

XI Internationale Tagung Forschung Praxis und Didaktik im Modernen Maschinenbau, Fachhochschule Stralsund, Stralsund 2001, str. 91-98

4

Nowak W., Zwarycz K.

Wykorzystanie energii wody geotermalnej o średniej i wysokiej entalpii w systemach ogrzewczych z regulacją ilościowo-jakościową

2002

XVIII Zjazd Termodynamików, Muszyna 2-6.09.2002, Tom III, str. 857-864

5

Zwarycz K.

Snow Melting and Heating Systems Based on Geothermal Heat Pumps at Goleniów Airport, Poland

2002

The United Nations University, Geothermal Training Programme, Reykjavik, Reports 2002, Report No 21, str. 431-464

6

Zwarycz K., Nowak W.

Various mathematical models of heat transfer process in ground energy storage bin

2003

Futurestock’2003, 9th International Conference on Thermal Energy Storage, Poland, Warsaw 1-4.09.2003, str. 689-695

7

Zwarycz K.

Various mathematical models of the temperature field in the ground thermal energy storage with vertical borehole

2003

10th Symposium REGWA (Nutzung Regenerativer Energiequellen und Wasserstofftechnik), Germany, Stralsund
6–8.11.2003, str. 175-182

8

Nowak W., Zwarycz K.

Evaluation of geothermal heat utilisation possibilities in heat plant co-operating with heat receivers connected in parallel

2004

XIV International Symposium, Forschung-Praxis-Maschinenbau, Germany, Stralsund 5–8.05.2004

9

Nowak W., Zwarycz K.

Estimation of geothermal heat plant operation co-operating with two groups of heat receivers connected in parallel

2004

Contemporary Problems of Thermal Engineering, Poland, Gliwice-Ustroń 21-25.06.2004

10

Zwarycz K.

Temperature result of an analytical model and measurement data from BTES in Neckarsulm – comparing

2004

11th Symposium REGWA (Nutzung Regenerativer Energiequellen und Wasserstofftechnik), Germany, Stralsund
4–6.11.2004, poster

11

Zwarycz K., Nowak W.

Operation of geothermal heat plant supplied the distribution network with high- and low-temperature receivers connected in series in comparison with receivers connected in parallel

2005

World Geothermal Congress 2005, Turkey, Antalya 24-29 April

12

Zwarycz K., Nowak W.

Mathematical models of heat transfer process in the heat storage with ground as filling

2005

International Conference Thermal Problems in Electronics, Poland, Łódź 19-22.06.2005

13

Nowak W., Zwarycz K

Mathematical model of the temperature field in repeatable unit of the ground heat storage

2005

XIX Zjazd Termodynamików, Gdańsk – Sopot
 5-8.09.2005

14

Zwarycz-Makles K., Nowak W.

Experimental study of ground thermal energy storage

2006

Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2006, XI International Symposium, Polska, Międzyzdroje 13-16.09.2006, str. 291-298

15

Nowak W., Zwarycz-Makles K.

Experimental evaluation of analytical models of ground heat storage

2006

Archives of Thermodynamics, Vol. 27(2006), No. 4,
str. 169-178

16

Zwarycz-Makles K.

Geothermal snow melting – general design requirements

2010

Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2010, XIII International Symposium, Polska, Szczecin 2010, str. 215-222

17

Zwarycz-Makles K.

Gruntowy akumulator ciepła ogrzewany elementem elektrycznym – wyniki badań laboratoryjnych

2010

XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz PAN KTiS, Międzyzdroje-Szczecin 2010, str. 609-616

18

Zwarycz-Makles K.

Wodne instalacje topnienia śniegu i odladzania

2011

Rynek Instalacyjny, Technika Grzewcza, Sanitarna i Klimatyzacyjna, Miesięcznik Informacyjno-Techniczny, ISSN 1230-9540, Nr 1-2/2011, str. 26-31

19

 Zwarycz-Makles K., Nowak W.

 

Ocena wpływu regulacji jakościowej na efektywność zagospodarowania wody geotermalnej w ciepłowni zasilającej dwie grupy odbiorców ciepła

2011

Air & Heat - Water & Energy 2011, XIII International Conference, Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska, „Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska”, T. II, Wrocław 2011, str. 353-358

20

 Zwarycz-Makles K., Nowak W.

 

Ocena wpływu regulacji ilościowo-jakościowej na pracę ciepłowni geotermalnej zasilającej dwie grupy odbiorców ciepła

2011

Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony rozwój, IGSMiN PAN, Rocznik 50 – Zeszyt 1-2 (247-248), Kraków 2011, str. 199-209

21

Ambrożek B., Zwarycz-Makles K., Szaflik W.

Equilibrium and heat of adsorption for selected adsorbent-adsorbate pairs used in adsorption heat pump

2012

Proceedings of the XIV International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2012, HTRSE 2012, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie 2012, str. 121-128